Összefoglaló az Ádel Al-Dzsubejr szaúd-arábiai külügyminiszterével készült CNN interjúról – 2017. november 5.

 

A Királyság politikájáról

• Szaúd-Arábia politikája semmiképpen nem tolerálja a szélsőséget és a terrorizmust, valamint semmiképpen nem tolerálja a korrupciót és a helytelen igazgatást.

• Ha 2030-ban meg akarjuk valósítani céljainkat, meg kell győződnünk arról, hogy egy átlátható, hozzáértő és felelősségteljes kormányunk van. Emiatt lett létrehozva a korrupció elleni küzdelemért felelős legfelsőbb bizottság, a koronaherceg elnökletével, hogy kezelje a korrupció, a pazarlás és a helytelen igazgatás ügyeivel.

 

Szaad al-Haríri lemondásáról

• A libanoni politikai rendszer megbénult.

• Az az elképzelés, miszerint a kormány önállóan cselekszik, téves, mivel a Hezbollah beavatkozik az összes kormányzati döntésbe.

• A napnál is világosabb, hogy a Hezbollah minden esetben ostrom alá vette Szaad Harírit, és hogy valójában Irán munkáját végzik el.

• Szaad al-Haríri megelégelte a libanoni Hezbollah politikáját, ezért jelentette be a lemondását, és mi teljes mértékben támogatjuk őt ebben a döntésben.

 

A Rijáddal szembeni ellenséges cselekményről

• A szaúdi területre kilőtt rakéta egy iráni rakéta, amelyet a Hezbollah lőtt ki a Húszik által elfoglalt jemeni területről.

• A rakéta kifejezetten hasonlít a Janbú városára júliusban kilőtt rakétára

• A rakétát Iránban gyártották, azután kisebb részekre szerelték szét, majd átcsempészték Jemenbe, és azután az Iráni Forradalmi Gárda és a Hezbollah szakértői összeszerelték, majd kilőtték őket a Szaúd-Arábiai Királyságra.

• Ezt az ellenséges cselekedetet hadüzenetnek tekintjük.

• Irán nem várhatja el tőlünk, hogy ne tegyünk lépéseket vele szemben, miközben rakétákat vet szaúdi városokra.

• Az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelye alapján az irániak nem avatkozhatnak bele a régió országainak ügyeibe, legyen szó Libanonról, Jemenről, Szíriáról, Irakról vagy Bahreinről, és arra számítanak, hogy megússzák mindezt.

• Ez egy ellenséges cselekmény. Nem először történik rakétatámadás a Szaúd-Arábiai Királyságban iráni rakétákkal, Irán kliensei által.

• A Húszik és a Hezbollah az iráni forradalmi gárda által támogatott csoportok.

 

 

A fentiekre való bizonyítékokról

• A birtokunkban vannak a rakétáik, amelyekhez az alumínium Iránból érkezett, Iránból származnak az irányítórendszereik, és iráni feliratok vannak a kábeleiken.

• Irániak az öngyilkos merényletekhez használt csónakok, amelyeket a Húszik vetettek be Jemenben.

• A számítógépeik billentyűzetén iráni karakterek vannak feltüntetve.

• A jemeni legitim kormányt támogató koalíció tegnap sajtótájékoztatót tartott, ahol bemutatták ezeket a bizonyítékokat.

• Kétségtelen, hogy ezek a rakéták és ezek az öngyilkos merényletekhez használt csónakok Iránból érkeztek.

 

Mit szándékozik tenni a Királyság Iránnal kapcsolatban?

• Az irániak megsértették az Egyesült Nemzetek Alapokmányát és a nemzetközi jogot azzal, hogy célba vették, és hogy lehetővé tették a megsértőik számára, hogy a szaúd-arábiai polgári lakosságot támadják. A Királyság fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő módon és a megfelelő időben válaszoljon az iráni agresszió ellen.

 

A sorozatos letartóztatásokról

• A média azon állítása, hogy a koronaherceg azért vitte végbe azokat, hogy megfékezze ellenfeleit, teljes mértékben alaptalan.

• Szaúd-Arábia kemény politikát folytat a terrorizmus és a szélsőségesség támogatása, valamint a korrupció, a pazarlás, és a helytelen igazgatás terén.

• A királyság politikája szigorú, amikor a helyzet összefügg a korrupcióval és a helytelen igazgatással.

• A Vision 2030 projektünk hozzáértő, felelősségteljes és átlátható kormányt tesz szükségessé, és nem tűrhetjük el a korrupciót, a pazarlást és a helytelen igazgatást, ami csökkenti az emberek életminőségének javítására való képességünket. Ezért hozták létre korrupció elleni küzdelemért felelős legfelsőbb bizottságot, amelynek elnöke a trónörökös, és amely bizottság jelenleg is végzi a munkáját.

• Indokolt volt az érintettek letartóztatása, őket ki fogják hallgatni, az ügyük a Bizottság előtt van, és amikor a vizsgálat befejeződik, az emberek meg fogják ismerni az okokat.

• A Szaúd-Arábia Királyság nagyon komolyan veszi a korrupció, a pazarlás és a helytelen igazgatás ügyét.

• Azt szeretnénk, hogy a befektetők bízzanak a Királyság rendszerében, és szeretnénk, ha a vállalatok tisztában lennének azzal, hogy amikor Szaúd-Arábiába érkeznek, hogy megmérettessék magukat, akkor tisztességesen versenyezhetnek bármely más vállalattal, és hogy a vállalatok ne legyenek alárendelve olyan személyeknek, akik befolyásukat vagy pozíciójukat használják fel arra, hogy saját maguk számára jobb üzletet kössenek.

• Ez a politika megszilárdítja az emberek bizalmát, és megmutatja nekik, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést, ahogy korábban említettem.

• Nem akarjuk, hogy a korrupció megállítsa a gazdasági növekedésünket, vagy, hogy megrendítse a befektetők Szaúd-Arábiába vetett bizalmát.

 

Jemenről, és annak légi, szárazföldi és tengeri határainak bezárásáról

• A koalíció figyelembe veszi a jemeni népnek szánt humanitárius segélyek kérdését.

• Célunk annak biztosítása, hogy megkönnyítsük a humanitárius segélyek bejutását Jemenbe.

• Biztosítani akarjuk, hogy a Húszik és az irániak ne használhassák Hodeidah kikötőjét vagy Jemen más kikötőit arra, hogy becsempésszék Jemenbe a rakétatechnológiát és a szétszerelt rakétákat, amelyeket aztán újra összeszerelnek Jemenben, valamint az olyan fegyvereket, amelyek ártanak a jemeni népnek, és ártanak nekünk is.

• A koalíció olyan mechanizmusokban gondolkodik, amelyek hatékonyabbá teszik a Jemenben az ellenőrzési rendszert, és amelyek ugyanakkor növelik a humanitárius segélyek Jemenbe történő bejuttatására való képessége

 

A média azon állításáról, miszerint a Királyság kényszerítette al-Harírit a lemondásra

• Ezek az állítások üres szavak: valójában ezt a Hezbollah tette, Libanon politikai rendszere elragadásának a politikáján keresztül.

• A Hezbollah fenyegeti a politikai vezetőket, és az évek során sok embert gyilkolt meg.

 

A sajtó azon kérdéséről, hogy al-Haríri szabadon elhagyja-e Szaúd-Arábiát

• Al-Haríri libanoni-szaúdi állampolgár, és akkor távozhat, amikor csak akar.

 

Al-Haríri megjelenéséről egy szaúdi tv-csatornán és lemondásának Szaúd-Arábiában való bejelentéséről

• Az, hogy Al-Haríri hol jelenti be a lemondását, az ő magánügye.

• A Királyság támogatta Szaad al-Harírit miniszterelnökként, támogatta azt a kormányt melynek miniszterelnöke volt, és támogatta a Libanonban általa végrehajtani kívánt politikát, de a Hezbollah minden alkalommal akadályokat helyez az útra.

• A Hezbollah megnehezítette annak a személynek a dolgát, aki kormányra került, és a libanoni politikai légkört lejtőre helyezték és feszültté tették.

• Mindezek a dolgokat emlékeztették al-Harírit arra, hogy mi történt az apjának 2005-ben történt meggyilkolása előtt.

 

Mi lesz végül Iránnal kapcsolatban, vajon rendszerváltás? Háború?

• Bármilyen áron is, de el szeretnék kerülni a háborút, és ennek célja:

- Irán tisztességes államnak tekintse magát,

- Tiszteletben tartsa a nemzetközi jogot,

- Tiszteletben tartsa a nemzetközi normákat,

- Tiszteletben tartsa más országok ügyeibe való beavatkozás elkerülésének az elvét,

- Tiszteletben tartsa a jószomszédság elvét.

• Mit tett Irán a forradalom óta?

- Megtámadott több mint 12 nagykövetséget Iránban,

- Számos országban gyilkolt meg diplomatákat,

- Terrorcselekményeket hajtott végre Európában, Dél-Amerikában és a Közel-Keleten. Hosszú a lista, a Királyságságnak pedig elege lett ebből.

 

Katarról

• A katariak a tagadó álláspontra helyezkedtek, de szükségük arra, hogy felhagyjanak a tagadással, és a realitás felé forduljanak, hogy megoldhassák a problémát.

• Ez nem válság, a katari kérdés egészen elenyésző, hiszen a Királyság olyan óriási ügyeket kell, hogy kezeljen, mint például:

- A terrorizmus és a szélsőségesség,

- Irán ellenséges magatartása,

- Irak, Szíria, Libanon és Jemen támogatása, valamint a munkálkodás Líbiával kapcsolatban, ezek óriási problémák.

• Katar ügye nagyon csekély, ezért nem érdemes az embereknek figyelmet fordítani erre.

• Mit tettek amióta megtettük ezt a lépést?

- Aláírták a terrorizmus finanszírozására vonatkozó egyetértési nyilatkozatot az Egyesült Államokkal, amelyeket évek óta elutasítottak,

- Engedélyezték az amerikai kincstári tisztviselőknek bankrendszerei megvizsgálását, amit évekig nem tettek meg,

- Megváltoztatták törvényeiket annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a külföldi kormányok által benyújtott bizonyítékok beadását, amelyre sok éven keresztül nem került sor.

 

 

- Csökkentették a szélsőséges csoportok finanszírozását Szíriában és Líbiában, amelyek megnyitották az utat a politikai telepek létrehozása előtt.

- Csökkentette a Hamász támogatását, ami arra kényszerítette a Hamászt, hogy lemondjon Gázáról a palesztin hatóság javára.

• Le kell tartóztatniuk a listákon felsorolt terrorizmus-finanszírozókat, akik szabadon mozognak Dohában, anyagi forrásokat gyűjtve, amelyeket elküldenek a terrorista csoportoknak.

• Nem avatkozhatnak be más országok belügyeibe azáltal, hogy ellenzéki mozgalmakat finanszíroznak és hogy kárt próbálnak okozni.

  Ha a katariak nem álltak szemben problémákkal, ahogy azt állítják, akkor miért tették meg ezeket a lépéseket?

  Van még előttük megoldás, de nem tudják megoldani a problémájukat, hacsak nem vallják be, hogy van.

 

Lehetséges-e rendezni a viszályt Katarral?

  A rendezésnek nincs köze az ügyhöz, hiszen amikor terrorizmusról és a szélsőségességről van szó, valamint szökevények bújtatásáról, akkor nem lehet rendezésről beszélni.

  A követendő politika a terrorizmussal szemben az "abszolút" intolerancia politikája.

  Példának okán, az Al-Dzsazíra tv-csatorna egy olyan platform volt, amely lehetővé tette a szélsőségesek számára, hogy igazolják az öngyilkos merényleteket, ami hatással van fiataljainkra.

 

Bánják-e azokat az eszközöket, amelyek segítségével Katart változásra késztették?

  Úgy gondolom, hogy a négy ország által tett lépések arra kényszerítik Katart, hogy lépéseket tegyen a változás érdekében.

   A Királyság és a terrorizmus elleni küzdelemre felszólító országok politikája a következő:

- A magatartás megváltoztatása,

- A terrorizmus és a szélsőségesség támogatásának megállítása,

- Ne bújtass szökevényeket!

- Ne avatkozz bele más országok ügyeibe!

- Ne terjessz gyűlölet- és felbujtó beszédet a saját médiaorgánumod által!

   Ez a mi politikánk, és úgy gondolom, hogy a világ minden országa egyetért vele.