Escort Visa

Kísérő vízumhoz szükséges iratok, üzletemberek családtagjainak, vagy korházi ellátásban részesült betegek családtagjainak

 

 Kérjük hozza magával :

 - az interneten (https://enjazit.com.sa)oldalon történt kinyomtatott regisztrációs számát

- a kitöltött vízumkérő űrlapot az „enjazit.com.sa” oldalról. (a követségen is kitölthető)

 - 2db színes, fehér hátterű igazolványképet

- a személyi igazolványát és a születési anyakönyvi kivonatot + másolat

 - útlevelét , a kiutazástól számítva minimum 6 hónapig tartó érvényesség, és két egymással szemben lévő üres oldal + másolat

 - a kísért személyhez tartozó rokonságot igazoló dokumentumok, pl. Házassági tanúsítvány, születési anyakönyvi kivonat + másolat

-         a vízum díjat bankkártyával kell kifizetni az „enjazit.com.sa” weboldalon és kérjük kinyomtatni a befizetésről szóló visszaigazolást.

 

 Megjegyzés:

- nők és gyermekek esetében csak férfi kísérővel (férj, apa) történhet kiutazás

- gyógykezelésre történő kiutazáskor, a Szaúdi Külügyminisztérium által kiadott vízumszám is szükséges

Requirements For

 Escort visa

 for business man’s wife, children or for medical journey, the patient’s near relations

- register number from the internet( https://enjazit.com.sa ) and please print it out.

- filled application form, from the „enjazit.com.sa” webside (it can be filled at the embassy)

- 2 ID photos, coloured, with white background

- ID card and the birth certificate +copy - passport , valid for at least 6 months, with at least two clear visa pages adjacent to each other, +copy - Proof of kinship: for spouses, the marriage certificate; for children, the birth certificate + copy

-         The fee of the visa must be paid by credit card on the „enjazit.com.sa” website and please print the Confirmation of the payment.

 

Notes:

 - all ladies and children are required to travel with male relative. - for medical journey, we request the visa number from the Saudi Ministry of Foreign Affairs

​​​