​​​

​​Transit

Átutazó vízum csak légi úton

 

Kérjük hozza magával:

 •  az interneten (https://enjazit.com.sa) oldalon történt kinyomtatott regisztrációs számát
 • a kitöltött vízumkérő űrlapot az „enjazit.com.sa” oldalról
 • 2db színes, fehér hátterű igazolványképet - a személyi igazolvány és a születési anyakönyvi kivonat másolatát
 •  útlevelét ,a kiutazástól számítva minimum 6 hónapig tartó érvényesség, és két egymással szemben lévő üres oldal + másolat
 • jegyinformációt, repülőjegy másolat ,72 óránál rövidebb tartózkodás engedélyezett

 

 Megjegyzés:

 • nők esetében csak férfi kísérővel (férj, apa) történhet kiutazás
 • abban az esetben igényelhető a tranzit vízum, ha már megvan a cél országba a vízum
 • a Követség nem vállal felelőséget a vízum elutasítása folytán keletkezett károkért

 

Requirements For Transit visa Only by air.​

 •  register number from the internet (https://enjazit.com.sa) and please print it out.
 •  filled application form, from the „enjazit.com.sa” webside
 •  2 ID photos, coloured, with white backgrund
 • copy of the ID card and the birth certificate
 • passport ,valid for at least 6 months, with at least two clear visa pages adjacent to each other +copy - a copy of the itinerary with detailed flight information at time of entering and exiting the Kingdom of Saudi Arabia .A ticket with confirmed reservations, with a transit time not exceeding seventy-two hours. copy of your ticket

 

 Notes :

 •  ladies cannot apply for a transit visa if not accompanied by a male relative
 • you can request a transit visa, if you already have a visa to your final destination - the Embassy is not take responsability if the visa has been reject​